H-2131 GÖD, NEMESKÉRI-KISS MIKLÓS ÚT 100. TEL.: +36-27-532-895 FAX: +36-27-532-896

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

A Eco Smart Group Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév:                                   Eco Smart Group Kft.
Székhely:                                H-2131 Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós utca 100.
Weblap:                                   www.jegterasz.hu

Telefon:                                  +36-27-532-895
E-mail:                                    info@jegterasz.hu
Adatvédelmi Tisztviselő:          Takács Attila

Adatvédelmi kérelmek:            amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: 2131 Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós út 100., info@jegterasz.hu. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás:                      a lent részletezett személyek végeznek adatfeldolgozást

Külföldi adattovábbítás:           nem történik

ADATKEZELÉSI CÉLOK
Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

 1. a)  logisztikai tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatás igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
 2. b)  lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;

c) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;

 • d)  partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;
 • e)  ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
 • f)  vagyonvédelem, személyi biztonság;
 • g)  belső adminisztráció megkönnyítés;

JOGALAPOK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK FELHASZNÁLÁSHOZ
Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:

 1. a)  a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 2. b)  kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnererek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
 3. c)  munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
 4. d)  szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 5. e)  marketingtevékenység: jogalap: GDPR6.cikk (1) bekezdésa)pont.

marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

 • f)  online regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
 • g)  biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.

A b) és g) pontban szereplő érdekmérlegelési tesztek az info@sportterasz.hu e-mail címre küldött kérelem esetén tekinthetők meg.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

ÉRINTETTI JOGOK

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Érintetti jogok:

 1. a)  hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 2. b)  amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 3. c)  törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 4. d)  az adat kezelésének korlátozása;
 5. e)  a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 6. f)  személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 7. g)  bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
 8. h)  tiltakozás a személyes adat használata ellen.

4 Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.
Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.